Jeroen ikink 2

Kinderoefentherapie Oost-Gelre

Deze praktijk is gevestigd in Winterswijk en begeleidt kinderen in de regio Oost-Gelre & Winterswijk bij de motorische ontwikkeling. Kinderoefentherapie biedt hulp bij de uitvoering van dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen van uw kind. Bij mij staat plezier in bewegen en spelenderwijs nieuwe vaardigheden leren op de voorgrond.

Mijn visie is dat in de regio Oost-Gelre & Winterswijk geen enkel kind met een motorische achterstand onopgemerkt mag blijven. “Samen kunnen we hiervoor zorgen en samen staan we sterk!”

Therapeut

Jeroen Ikink

Ik ben in 2016 afgestudeerd aan de opleiding oefentherapie Cesar. Daarna heb ik de Post-HBO specialisatie kinderoefentherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht en deze in 2018 afgerond. Tijdens mijn opleiding wist ik al dat ik een affiniteit met kinderen heb en ook graag met deze doelgroep wil werken.

Jeroen ikink 3

Gedurende deze kinderspecialisatie van 2 jaar heb ik diverse behandelingen aan kinderen gegeven gericht op het verbeteren van de motoriek. Na het behalen van mijn titel kinderoefentherapeut heb ik eerst 1 jaar in loondienst gewerkt om het onderzoeken en behandelen van kinderen met motorische problemen helemaal eigen te maken. Met veel plezier heb ik mijn vaardigheden in het behandelen en onderzoeken mogen verbreden. Daarnaast heb ik veel nieuwe kennis opgedaan over de motorische ontwikkeling van kinderen.

In 2018 heb ik besloten om voor mijzelf te beginnen. Het is mijn droom een eigen praktijk in Oost-Gelre op te starten, waarin ik mijn kennis binnen dit vakgebied met iedereen kan delen. In 2020 is de praktijk verhuist naar Winterswijk en gevestigd binnen de muren van Wenters Sports Club. Ik vind het fantastisch om kinderen te begeleiden in hun motorische ontwikkeling en mooi om te zien dat kinderen tot succeservaringen komen. Dit doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds met veel plezier.

Mijn visie is dat in de regio Oost-Gelre & Winterswijk geen enkel kind met een motorische achterstand onopgemerkt mag blijven. “Samen kunnen we hiervoor zorgen en samen staan we sterk!”

Waarom kinderoefentherapie Cesar?

Kinderoefentherapie Oost gelre 700 b

Wat is kinderoefentherapie Cesar?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar. Een kinderoefentherapeut behandeld kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Probleemstelling en de motoriek in Nederland.

In Nederland zijn veel kinderen die moeite hebben om te participeren in het basisonderwijs.

Zij ondervinden problemen in schrijfvaardigheden, gymlessen en buitenschoolse activiteiten.

Uit onderzoek blijkt dat 12 tot 33% van alle kinderen in Nederland problemen ervaart met het schrijven. Ook is bekend dat 10% van alle kinderen een mogelijke achterstand in de motoriek kan hebben en dat 5% daadwerkelijk een achterstand heeft. In de praktijk blijft deze problematiek vaak onopgemerkt.

Motorische ontwikkeling

Kinderen zijn constant in ontwikkeling en elk kind ontwikkeld zich anders.

Bij de meeste kinderen gaat het aanleren van vaardigheden vanzelf. Zij behalen de mijlpalen zoals kruipen, lopen, fietsen, zwemmen, schrijven en de nodige vaardigheden die daar bij horen. Niet bij elk kind gaat het behalen van deze mijlpalen en vaardigheden vanzelf en zonder problemen. Hoe hard zij ook hun best doen, ze krijgen het niet voor elkaar of blijven onhandigheden vertonen.

Kinderfysiotherapie Oost Gelre3

Kinderoefentherapie Oost-Gelre biedt de oplossing.

Kinderoefentherapie Oost-Gelre biedt de oplossing voor deze kinderen met motorische problemen.

Ik zorg ervoor dat kinderen hun mijlpalen behalen en tot een juiste motorische uitvoering in activiteiten komen.

Dit doe ik door het aanbieden en inzetten van kinderoefentherapie. Kinderoefentherapie stimuleert het aanleren van nieuwe vaardigheden binnen de schrijfmotoriek, de fijne motoriek, de grof motorische vaardigheden, het evenwicht en/of het ruimtelijk inzicht.

Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om tot een (kwalitatief) sterkere uitvoering in activiteiten te komen. Hierdoor zal het kind veel succeservaringen opdoen wat bijdraagt aan een positief zelfbeeld, het zelfvertrouwen en tevens het sociaal of psychisch functioneren. Het kind staat hierbij centraal en wordt spelenderwijs gestimuleerd waarbij het plezier in bewegen en leren voorop staat.

Werkwijze

Aanmelding

Dat kan rechtstreeks door te bellen met 06-11599263 of een mail te sturen naar jeroen@kinderoefentherapieoostgelre.nl. Om uw zoon/dochter aan te melden voor onderzoek is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig. Dit komt door de nieuwe regeling Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO).

Potlood

Onderzoek:

Wanneer er een motorische hulpvraag ontstaat vanuit ouders of de school, kan er een motorisch onderzoek worden afgenomen om de motorische vaardigheden van uw kind goed in kaart te brengen. In dit onderzoek worden de volgende onderdelen goed bekeken;

  • evenwicht
  • grove motoriek
  • oog hand coördinatie
  • fijne motoriek + schrijfvaardigheid
  • tijd/ruimtelijke oriëntatie
  • lichaamsbesef
  • houding en beweging

Met deze uitkomsten kan er een passend advies worden uitgebracht.

Dit advies is gekoppeld aan de ingebrachte hulpvraag. Indien noodzakelijk worden er in overleg behandeldoelen opgesteld en kan de behandeling worden opgestart. Deze behandelingen vinden plaats op afspraak in de praktijk.

* Van dit onderzoek ontvangt u een uitgebreid verslag.

Behandelingen:

Deze behandeling richt zich op het verbeteren van de vaardigheden binnen de motoriek. In deze behandelingen wordt er rekening gehouden met de motorische ontwikkelingsfase van uw kind. De activiteiten worden van eenvoudig naar complex, van grof naar fijn gegeven om zo de motorische achterstand naar een leeftijdsadequaat niveau op te trainen. Dit gebeurd één op één tussen therapeut en het kind, waarbij plezier in bewegen en het leren centraal staat.

Door kinderoefentherapie kan het kind de aangereikte vaardigheden direct toepassen in zijn eigen vertrouwde leeromgeving. De kinderoefentherapeut kan ter plekke inspelen op de motorische problemen en dit adequaat aanpassen aan de situatie.

Samenwerking

Kinderoefentherapie Oost-Gelre streeft naar samenwerkingsverbanden met de scholen in en om de regio Oost-Gelre & Winterswijk.
Bij een samenwerking is het mogelijk om deze therapie op school te geven. Dit gebeurd onder de lestijden en wordt gegeven binnen de school zelf. Echter is er hiervoor wel een verwijzing vanuit de jeugd- of huisarts nodig.

* Informeer kinderoefentherapie Oost-Gelre met welke scholen er een samenwerking is opgezet.

Vergoeding

De eerste 18 behandelingen kinderoefentherapie worden 100% vergoed vanuit de zorg verzekeraar. Daarna worden deze behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering en is dit pakket en per zorgverzekeraar afhankelijk. We vragen u dit goed te controleren of zelf na te vragen bij u eigen zorgverzekeraar.

In sommige uitzonderingen kan er een chronische machtiging worden aangevraagd waardoor de gehele therapie 100% vergoed wordt. Dit is afhankelijk van de onderzoeksresultaten en de motorische prestaties.

* Mocht u vragen hebben over de vergoedingen neem gerust contact met ons op.

Indicaties

Evenwicht

In de ontwikkeling van het kind is de opbouw van het evenwicht van essentieel belang. Voordat het kind kan zitten en staan moet hij/zij eerst zijn hoofd en romp in evenwicht kunnen houden (= hoofd en rompbalans) en moet de steunreacties voldoende ontwikkeld zijn. Evenwicht dient als basis voor het aanleren van vele nieuwe vaardigheden. Kinderen waarbij het evenwicht niet goed ontwikkeld is zullen moeite hebben met onder andere, het op 1 been staan, fietsen, zwemmen, rechtop zitten en ook de schrijfvaardigheden ect. Hierdoor kan uw kind onzeker worden, heeft hij/zij geen plezier in bewegen en zal uw kind te weinig beweegervaring opdoen. Bovenstaande heeft weer invloed op de totale ontwikkeling.

Kinderfysiotherapie Oost Gelre2

Grove motoriek

De grove motoriek wordt als eerste ontwikkeld. Dit zijn grove bewegingen die we maken met de armen, benen en het hoofd. Hierbij spelen coördinatie en gelijktijdigheid in bewegen een belangrijke rol. De motorische vaardigheden die hierbij horen zijn het rollen, lopen, springen, huppelen en het hinkelen. Dit zijn voornamelijk de vaardigheden die kinderen laten zien bij het buiten spelen. Dit zijn vaardigheden die door kinderoefentherapie goed gestimuleerd kunnen worden en tevens buiten goed te oefenen zijn.

Oog-hand coördinatie

Dit is de samenwerking tussen de ogen en handen wat wordt aangestuurd vanuit de hersenen. Bij veel vaardigheden word er beroep gedaan op deze samenwerking. Met name met de balvaardigheden, waarbij de ogen en handen goed samen moeten werken om de bal te kunnen vangen. Maar ook wordt de oog-hand coördinatie ingezet bij de fijne motorische werkzaamheden zoals het knippen, vouwen, tekenen en het schrijven.

Fijne motoriek en Schrijfvaardigheid

In de fijne motoriek is de hand- en vingermotoriek in combinatie met de oogmotoriek erg belangrijk. Deze moeten alle 3 goed ontwikkeld zijn om tot een verfijnde uitvoering binnen het bewegen te komen. Fijne motoriek is nodig om kleine objecten op te kunnen pakken, deze te kunnen draaien in de hand en/of tussen de vingers. Daarnaast is de fijne motoriek een belangrijke factor voor het ontwikkelen van tekenen- en de schrijfvaardigheid.

Ruimtelijke oriëntatie en Lichaamsschema

Ruimtelijke oriëntatie is de waarneming waar je je bevind binnen een bepaalde ruimte of setting. Belangrijke elementen binnen deze oriëntatie zijn te weten hoe ver een afstand is, hoe groot iets is, hoe snel of langzaam iets gaat, welk voorwerp iets heeft bijv. vierkant of rond en weten hoeveel plaats iets in beslag neemt. Andere ruimtelijke begrippen zoals voor, achter, op, onder, schuin, links en rechts vallen hier ook onder en spelen een belangrijke rol in sport- en spel vaardigheden, maar ook het begrijpen van de gegeven instructie. Het kind leert eerst hoe iets beweegt en wat het allemaal met het lichaam kan (lichaamsschema) en daarna wat er allemaal in de omgeving is en hoe het erop moet anticiperen.

Houding en bewegen

Hierbij wordt er gekeken naar de lichaamshouding van uw kind. Daarnaast de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en de manier van bewegen.

Denk hierbij aan een ingezakte houding, bolle of scheve rug, stand van de voeten en/of platvoeten, een te lage spierspanning of een veel te gespannen houding. Zijn hierbij de spieren te kort? of is uw zoon/dochter erg bewegelijk? en heeft hij/zij moeite om voldoende stabiliteit in het lichaam te maken?.

Dit zijn belangrijke aandachtspunten die bij elke behandeling goed in kaart worden gebracht. Deze inzichten worden in de behandeling meegenomen of er wordt een passend advies uitgebracht om klachten en/of blessures te voorkomen.

Kinderfysiotherapie Oost Gelre

Neem contact op

Adresgegevens:
Kinderoefentherapie Oost-Gelre
Haitsma Mulierweg 22
7101 CA Winterswijk

Telefoonnummer:
06-11599263

E-mail:
Jeroen@kinderoefentherapieoostgelre.nl

Openingstijden
ma      08:00-20:00
di        08-00-20:00
wo      08-00-20:00
do       08-00-20:00
vrij      08:00-20:00
za/zo   Gesloten

Neem contact op